Elly Van Reusel

Elly Van Reusel
Huisarts

Elly richtte Praktijk Schijnpoort op na ervaringen als huisarts bij Geneeskunde voor het Volk Hoboken, Deurne, Seraing en Wijkgezondheidscentrum Zuidrand. Elly werkte als schoolarts bij het CLB en als verslavingsarts bij Free Clinic.  Samen met de 'community health workers'  van de vrouwenorganisatie Gabriela zette ze gezondheidsprojecten op in de sloppenwijken van Manila. Ze deed geneesmiddelenonderzoek in fase 1 en 2 studies en combineerde dit met syndicaal werk. Momenteel probeert ze laagdrempelige en kwalitatieve eerstelijnszorgen aan te bieden in de wijk 2060.

Elly is praktijkopleider en stagebegeleidster.