Aandachtspunten tijdens de Corona pandemie.
  • In de voormiddag (9-11u) is er vrije raadpleging (consultaties zonder afspraak). Enkel voor mensen ZONDER symptomen van Corona. We vragen u buiten te wachten zo nodig.
  • Telefonische bereikbaarheid is verzekerd tussen 12-14u. Vanwege de vele telefoons kan het zijn dat u een paar keer moet proberen. Er is een extra nummer 0468 04 77 52.
  • In de namiddag (14-17u) is er consultatie op afspraak. We verkiezen dat u online een afspraak maakt. Indien u symptomen van Corona hebt belt u ons ook nog op om ons hiervan op de hoogte te stellen.
  • In de avond (18-19u) is het mogelijk om u te laten testen op corona (enkel voor patïenten met een dossier bij de praktijk). Dit kan zonder afspraak. Breng zeker uw identiteitskaart + 2 kleefbriefjes mee. U moet buiten wachten met mondmasker en op 1,5 meter afstand van elkaar.